Muutostyöhakemus

Isännöitsijätoimisto Esa Kortelainen Oy

Osakkaan osakehuoneistossa tekemistä tai teettämistä kunnossapito- ja muutostöistä on 1.7.2010 alkaen tehtävä kirjallinen hakemus taloyhtiön edustajalle. Hakemus täytyy tehdä kaikista sellaisista töistä, jotka voivat vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan hallinnassa oleviin tiloihin ja rakenteisiin. Käytännössä siis hakemus on tehtävä kaikista kunnossapito- ja muutostöistä, joissa tehdään enemmän kuin maalataan tai tapetoidaan. Eräät muutostyöt vaativat lisäksi viranomaislupakäsittelyä. Tälläisia ovat mm. märkätilojen tai keittiön laajennus tai siirto, saunan rakentaminen huoneistoon sekä reiät ja aukot kantaviin rakenteisiin.

Osakas vastaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle hakemuksen käsittelystä aiheutuvista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista.

Taloyhtiöllä on oikeus valvoa osakkaiden remontteja, hyvän rakennustavan noudattamista sekä niitä ehtoja, joita remontille on muutostyönhyväksymiskirjeessä asetettu. Taloyhtiön tulee aina valvoa niitä osakkaan remontteja, joista voi aiheutua haittaa tai vahinkoa taloyhtiölle, taloyhtiön omaisuudelle tai naapureille. Valvonnan suorittaa taloyhtiön valitsema ulkopuolinen ammattilainen. Valvonnan kustannukset maksaa remonttiin ryhtyvä osakas.

Osakas sitoutuu huolehtimaan, että kunnossapito- ja muutostöiden suorituksessa noudatetaan hyvää rakennustapaa ja talonyhtiön tai toisen osakkeenomistajan edellyttämiä ehtoja. LVISA-työt hakija sitoutuu teettämään alan ammattilaisella.

Muutostyöilmoituksen vastaanotosta ja tallentamisesta ei veloiteta erillistä käsittelymaksua. Mahdollisista ilmoituksen tai hankkeen aiheuttamista lisätöistä ja selvityksitä veloitetaan osakkailta tuntiperusteisesti. Taloyhtiön hanketta varten suorittama valvonta, katselmus, kokous tai vastaava lisätyö veloitetaan osakkaalta.

Muutostyöhön ryhtyvät osakkaan tulee huomioida 1.1.2016 voimaan tullut ns. "asbestilaki" joka velvoittaa muutostyöhön ryhtyvän osakkaan tulee ennen vuotta 1994 valmistuneessa talossa tulee suorittaa haitta-aine kartoitus, haitta-aine kartoitus tulee suorittaa aina kun remontin yhteydessä puretaan taloyhtiön rakenteita voivat oletettavasti sisältää asbestia, mm. laatan sauma-aine, laatoituksen taustalla oleva tasoite, yms yms. Kartoituksesta tulee toimittaa haitta-aine raportti taloyhtiölle ennen purkutöihin ryhtymistä.


Hakemuksen käsittelyyn on varattava vähintään 1kk aikaa.

Muista, että töitä ei saa aloittaa ennen yhtiön edustajan kirjallista hyväksymistä.


Huoneisto

Omistaja

Muutostyö


Urakoitsija

Valvoja

Suunnittelija

Urakoitsija

Valvoja

Suunnittelija

Urakoitsija

Valvoja

Suunnittelija

Vesieristyksen tekijä


Huom! Lähetä -painalluksen jälkeen näytölle tulee hakemustunniste. Ota tunniste talteen jatkokäsittelyä varten.